Ένα παιχνίδι για την εξάσκηση της αδρής κινητικότητας έπαιξαν τα παιδιά στις Πεταλούδες 1. Ένα παιχνίδι με συνθέτες κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια, διαδοχή , συντονισμό μα κυρίως διασκέδασε τα παιδιά !