Με τα χελιδόνια 1 μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού, κάναμε πειράματα και με τη δική τους βοήθεια, οι σταγονίτσες κατάφεραν να κάνουν το ταξίδι τους.