Η Α’ τάξη στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, ασχολήθηκε με τον κύκλο του νερού και τα διάφορα φαινόμενα που συναντάμε σε αυτόν.