Κατασκευή αυτοσχέδιων καραβιών από μπουκάλια στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και της ενότητας με τίτλο: «Καράβια», από την Α’ τάξη.