Οι πεταλούδες δυο ανακαλύπτουν καλοκαιρινούς θησαυρούς.