Τα χελιδόνια 1 έγιναν ζευγάρια, στάθηκαν αντικριστά κι έγιναν ο ένας το είδωλο του άλλου.