Έτοιμη η φωλιτσα της αρκούδας που εφτασε η ώρα να κοιμηθεί! Τα αστεράκια μέσα από πολλές δραστηριότητες λεπτής κινητικότητα και βιωματικό παιχνιδιού έμαθαν, έπαιξαν και ανακάλυψαν.