Οι Πασχαλιες αποχαιρέτησαν το νηπιαγωγείο και χαιρέτησαν τις καινούργιες δασκάλες, τους καινούριους φίλους και τις καινούργιες γνώσεις που τους περιμένουν γιατί ξέρουν πως το καθε “Αντίο” πάντα φέρνει ένα “Γεια”.