Τα παιδιά της Β’ και Γ’ τάξης διάβασαν μικρές ιστορίες στα Αγγλικά κ ετοίμασαν υπέροχες εργασίες τις οποίες παρουσίασαν στην τάξη