Η Α’ τάξη, έπειτα από ανάγνωση και επεξεργασία του βιβλίου με τίτλο: «Θα γίνουμε κύμα», συζήτησε για τα προβλήματα του πλανήτη και έφτιαξε ζωγραφιές σχετικές με την ανακύκλωση.