“Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα…