Η τεχνική του κολάζ απο τα παιδιά της Β ‘ δημοτικού