Τα χελιδόνια 1 με αφορμή το παραμύθι « η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο», δημιούργησαν το κανόνι της ειρήνης με σκοπό την εξάπλωση της αγάπης σε όλο τον κόσμο