Με αφορμή την λεμονιά της αυλής μας , μαζέψαμε, φυτέψαμε και μυρίσαμε λεμόνια! Τα χελιδόνια 3 έφτιαξαν την δική τους λεμονιά!