Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας η Γ’ τάξη έφτιαξε την ασπίδα του Αχιλλέα.