Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας, η Β’ Δημοτικού έφτιαξε την αλυσίδα της φιλίας.