Ζωγραφίσαμε σε ομάδες, διασκεδάσαμε και δημιουργήσαμε!