Η Α’ τάξη ζωγραφίζει τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου!!!