Εργασία για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού από τη Β’ τάξη.