Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις τέσσερις εποχές έκαναν τα παιδιά της Γ’ τάξης, με οδηγό τον κύριο Τιλτ, στο Ψηφιακό Πλανητάριο. Ο μυστηριώδης κύριος Τιλτ μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς εναλλάσσονται οι εποχές και τι προκαλεί την εναλλαγή αυτή πηγαίνοντάς μας βόλτα από τα πέρατα της Γης… στα πέρατα του διαστήματος!