Τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Συναισθημάτων και παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Γεια σου, κύριε Φόβε!”. Μέσα από το παιχνίδι με τα διαδραστικά εκθέματα του Μουσείου, γνώρισαν καλύτερα το συναίσθημα του φόβου και το αντιμετώπισαν δημιουργικά.