Τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου περιηγήθηκαν στα εκθέματα του μουσείου. Εκεί είδαν μία μεγάλη συλλογή ταριχευμένων ζώων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες και έμαθαν για την ιστορία τους, τις συνθήκες και τον τρόπο διαβίωσής τους.