Τα παιδιά της Ε’ τάξης, επισκεπτόμενα το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, περιπλανήθηκαν στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών, όπου η ύλη χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει πνευματικές αναζητήσεις.