Τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφτηκαν τον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας “Αρχέλων”, όπου ξεναγήθηκαν στις δεξαμενές με τις τραυματισμένες χελώνες και έμαθαν πώς γίνεται η περίθαλψη τους, μέσα από προβολή εικόνων και συζήτηση.