Μια μοναδική εμπειρία έζησαν τα παιδιά της Στ’ τάξης επισκεπτόμενο τη Βουλή των Ελλήνων. Ξεναγήθηκαν στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στην παρουσιαζόμενη έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής καθώς και για τις βασικές αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.Στο τέλος είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής.