Οι ζωγραφιές και οι κατασκευές της Δ’ τάξης για την επέτειο του Πολυτεχνείου.