Με την Α’ τάξη συζητήσαμε για τα γεγονότα και τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, ζωγραφίσαμε και περιηγηθήκαμε εικονικά στην Εθνική Πινακοθήκη και την Ιστορική οικεία Κουντουριώτη στην Ύδρα.