Τα παιδιά της Α’ τάξης, συμμετείχαν ζωντανά, από την τάξη, στο εικαστικό εργαστήριο, του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ομίλου Ο.Τ.Ε., με τίτλο: «Όταν τα δίκτυα παίρνουν χρώμα / Έργα από ακρυλικά χρώματα νερού» Στο εργαστήριο τα παιδιά έμαθαν σύγχρονες εικαστικές τεχνικές και δημιούργησαν, με ακρυλικά χρώματα, έργα με διαφορετικές υφές, γραμμές και άναρχα σχήματα, αποτυπώνοντας με αρτιστίκ τρόπο την ευρυζωνικότητα!