Τα παιδιά της Γ’ τάξης έγιναν με τη βοήθεια του Δρ. Πειραματίξ ” Μικροί Μετεωρολόγοι “. Μέσα από απλά επιστημονικά πειράματα γνώρισαν και κατανόησαν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα.