Τα παιδιά της ομάδας συναισθηματικής αγωγής, χωρισμένα σε ομάδες, συζητούν πώς θα δραματοποιήσουν το συναίσθημα του θυμού. Το παιχνίδι ρόλων, η κίνηση, η δραματοποίηση δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν τα διάφορα συναισθήματα και έχουν στόχο να κάνουν τα παιδιά να σκεφτούν αλλά και να διασκεδάσουν.