Η Α’ τάξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, μίλησε για την υγιεινή διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες που πρέπει να ακολουθούμε για να είμαστε υγιείς. Στη συνέχεια, τα παιδιά έφτιαξαν τη δική τους διατροφική πυραμίδα.