Κατασκευή διατροφικής πυραμίδας από την Α’ τάξη στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.