Διαδραστικες ασκήσεις στους αριθμούς μέχρι το 50 και στις μονάδες και τις δεκάδες και παιχνίδια με τον άβακα από την Α’ τάξη.