Διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια στις αφαιρέσεις από την Α’ τάξη.