Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και με τη χρήση του άβακα τα παιδιά της Α’ τάξης κατανόησαν τις μονάδες και τις δεκάδες στα Μαθηματικά.