Από την Αρχαία Βαβυλώνα μέχρι το σημερινό Παλαιό Φάληρο, οι αστερισμοί γοήτευαν τους ανθρώπους! Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις και αυτών που “καταστερίσθηκαν”(=τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα αστέρια) στους αρχαιοελληνικούς μύθους… Με αυτούς ασχοληθήκαμε σήμερα στο σχολείο μας, φτιάχνοντας μοντέλα γνωστών αστερισμών!