Τα γεωμετρικά σχήματα μέσα σε πίνακες μεγάλων ζωγράφων έδωσαν ένα ερέθισμα για δημιουργική έκφραση στα νήπια του σχολείου μας.