Τα Xελιδόνια 1 γνώρισαν τα τετράγωνα του ζωγράφου Καζιμίρ Μαλέβιτς.