Τα χελιδόνια 1, χρησιμοποιώντας αλάτι και χρώματα, δημιούργησαν χρωματιστά γλυπτά από πάγο.