Τα χελιδόνια γιόρτασαν την 25 η Μαρτίου με ποιήματα και τραγούδια, τιμώντας τους Έλληνες που πολέμησαν για την ελευθερία μας……