Κάρτα , ζωγραφιές και λόγια γλυκά για την γιορτή του Πατέρα από τις Πεταλούδες 1.