Τα προνήπια και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου αντάλλαξαν σκέψεις και τραγούδια με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.