Πόλεμος και Ειρήνη . Έννοιες δύσκολες για το Νηπιαγωγείο αλλά μέσα από τους πίνακες του Picasso καταφέραμε να εκφράσουμε σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα και να αποτυπώσουμε στο χαρτί τους δικούς μας πίνακες.