Κύβοι, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα και πυραμίδες! Τα παιδιά της Γ’ τάξης γνώρισαν και κατασκεύασαν τα γεωμετρικά στερεά με βάση τα ανάπτυγματά τους!