Τα παιδιά της Ε’ τάξης, ξεναγήθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και θαύμασαν τα εκθέματα που αφορούσαν την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών.Ιστορίες, γεγονότα και θρύλοι με τα οποία είχαν ασχοληθεί τα παιδιά στην τάξη πήραν σάρκα και οστά με μια όμορφη, πρωινή περιήγηση