“Ήταν ένας αχινός σ’ένα βράχο αραχτός και πιο’ κει στο περιγιάλι ένα κόκκινο κοράλλι”