Τα χελιδόνια 1 έγιναν Αφρικάνοι και χόρεψαν στο ρυθμό των τυμπάνων τους!