Οι παλάμες των αστεριών γίνανε φθινοπωρινά δέντρα.