Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, η Α’ τάξη επισκέφθηκε το κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών «Αρχέλων». Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο κέντρο, είδαν τις θαλάσσιες χελώνες Καρέττα-Καρέττα και έμαθαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το είδος τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους διάσωσής τους.