Οι πεταλούδες 2 αφού μίλησαν για την ιστορία του αρλεκίνου, δημιούργησαν ομαδικά το δικό τους.